Description

Super Dog Fun Run

เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งกาย ใจของสุนัข เปิดโอกาสให้เค้าได้มาวิ่งสูดอากาศบริสุทธิ์ชานเมือง ในพื้นที่ส่วนตัว ได้เข้าสังคมกับเพื่อนสุนัขที่น่ารัก

VDO clip


Date : Sun 24 Feb 2019


Distance : 3.5 k.


Venue : VSANO ADVENTURE (10 mins from Central West Gate) map as bellow

  กิจกรรมจะจัดในพื้นที่ของ VSANO เท่านั้น การจราจรปิด เส้นทางวิ่งเป็นเส้นทางเดิม (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งหน้างาน)           

              Tel.090 050 9999

Event details and schedule

 For more information : Tel. 0900509999


Register fee : มาวิ่งพร้อมกับสุนัข หรือวิ่งเฉพาะคน ค่าสมัครเท่ากัน ได้รับของที่ระลึกเหมือนกัน

 • Early bird 490 บาท
 • ปกติ 550 บาท
 • no race day entry

Register : click Active.com (มีค่าบริการ)


Number of participant : 50 dogs


หมายเหตุ : 

 • สุนัขที่นำมาร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นสุนัขที่มีร่างกายปกติ  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีอายุ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี บริบูรณ์
 • เมื่อท่านลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถขอคืนค่าสมัครได้ทุกกรณ๊
 • กรณีที่ไม่สามารถจัดงานได้เนื่องจากความไม่พร้อมของผู้จัด (ไม่รวมถึงเหตุสุดวิสัยเช่น ภัยธรรมชาติ พายุ เหตุการณ์ทางการเมือง เป็นต้น) ผู้จัดจะคืนเงินให้เต็มจำนวนที่ท่านนั้นๆ ได้ชำระไว้
 • สำหรับท่านที่สมัคร 2 รายการพร้อมกัน เมื่องานใดงานหนึ่งไม่สามารถจัดงานได้เนื่องจากความไม่พร้อมของผู้จัด ผู้จัดจะคืนเงินตามสัดส่วนของค่าสมัครแต่ละงาน
 • ลงทะเบียนแล้ว เปลี่ยนคน เปลี่ยนวัน ไม่ได้ แต่เปลี่ยนสุนัข หรือจะไม่มีสุนัขมาวิ่งด้วยก็ได้
 • ต้องเป็นสุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนต่างๆ ตามกำหนด
 • ระหว่างการร่วมกิจกรรมคนและสุนัขจะใส่เสื้อผ้าแบบใดก็ได้
 • เจ้าของ และหรือผู้ปกครองจะต้องติดสายลากจูงตลอดเวลา
 • จะต้อง นำถาดอาหาร ถาดน้ำส่วนตัว และเครื่องใช้ส่วนตัวมาเอง
 • ต้องดูแลให้สุนัขขับถ่ายในบริเวณที่เหมาะสม และกำจัดให้เรียบร้อย
 • เจ้าของ และหรือผู้ปกครองจะต้องคอยดูแลสุนัขอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา กรณีเกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น สุนัขตัวอื่น หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น เจ้าของหรือผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

สิ่งที่ท่านจะได้รับ :
 • เบอร์วิ่งสำหรับคน รับหน้างาน
 • เหรียญที่ระลึกสำหรับทุกท่าน
 • อุปกรณ์จับเวลา (ถ้ามี)
 • เครื่องดื่มระหว่างกิจกรรม
 • เสื้อที่ระลึกสำหรับคน ขนาดเสื้อสามารถดู (ตัวอย่าง) จากรูปด้านล่าง  สี แบบหรือขนาด มีจำนวนจำกัด ลงทะเบียนก่อน เลือกก่อน
 • lucky draw


Schedule (draft)

Sun 24 Feb 2018

05:30  am. parking open

05:45 am. รายงานตัว รับเบอร์ รับเสื้อ และอื่นๆ (ถ้ามี)

06:30 am. start

07:30 am. finish, presentation

Organised by

VSANOAdventure

33/3 m 2 Kanchanapisek Hwy 9, Klong Phra Udom, Lat-Lu,-Kaeo District, Bangkok

Event Images